pCDNA-FLAG-GATA4

pcDNA-FLAG-GATA4

Backbone pcDNA3.2/V5-DEST
Insert FLAG-mGATA4
Seq cDNA / amino acid
Site NcoI/EcoRI
Selection Amp

Note

This plasmid was kindly provided from Hasegawa lab.