TOPO-GATA4-3'UTR-SpeI

TOPO-GATA4-3'UTR-SpeI

Backbone pCR-BluntII-TOPO
Insert mGATA4-3'UTR
Seq cDNA
Site SpeI
Selection Kan

Insertion

TOPO...M13 Fwd→...EcoRI-SpeI-GATA4-3'UTR-SpeI→-EcoRI...←M13 Rev...TOPO

Note

GATA4-3'UTR cDNA was amplified by using mouse heart cDNA as a template. GATA4-3'UTR has a XbaI site. SpeI can be ligated to XbaI.